Tilbage

Væggen ind til 1.sals stuen blev forholdsvis hurtig færdig.
Næste step bliver væggene ind til værelserne, og så er der vist ikke så langt igen - eller?